Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on suunnitelmallaista ja tavoitteellista hoitoa ja kuntoutusta.

Musiikki on väline, jota hyväksikäyttäen pyritään saavuttamaan hoidolle yksilöllisesti asetettuja tavoitteita. Keskeistä on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutus.

Musiikkiterapia soveltuu kaiken ikäisille. Asiakkaalta ei odoteta musiikillisia taitoja. Myönteisiä tuloksia voidaan saavuttaa sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa.

Musiikkiterapian menetelmät ovat monipuolisia ja  ne valitaan nyhdessä asiakkaan kanssa.  Käyttämäni menetelmät ovat äänityöskentely, musiikin kuuntelu, imprisoitni, musiikkimaalaus, musiikin mukaan liikkuminen ja tarinasäveltäminen.

Saat musiikkiterapiasta lisää tietoa Suomen musiikkiterapiayhdistyksen kotisivuilta osoitteesta www.musiikkiterapia.net.