Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Äänityöskentely

Ääni on voimakas, yksinkertainen, helppo ja ihmistä lähellä oleva terapeuttinen väline.  Oma ääni on yksi musiikkiterapeuttien käyttämistä työvälineistä. Ääntä käytetään siltana asiakkaan kohtaamiseen ja tukemiseen. Ääntä voi tehdä asiakkaalle tai yhdessä asiakkaan/ ryhmän kanssa. Äänityöskentelyllä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että lauletaan pitkiä vokaaliäänteitä ja sanattomia sävelkulkuja tietoisesti omaan tai kuulijan hengityksen tahdissa. Tällaista äänentuottotapaa kutsutaan mm. luonnolliseksi äänenkäytöksi.

Äänityöskentely mahdollistaa kokonaisvaltaisen kehollisen työskentelyn sekä kehon ja mielen harmonian tasapainon ja eheyden palauttamisen. Äänityöskentely lievittää psyykkistä ja fyysistä jännitystä sekä kipua. Äänityöskentelyn aikana syntyneiden mielikuvien kautta ihmisellä on mahdollisuus purkaa tunteitaan, tulla tietoisemmaksi omista ajatuksistaan ja jakaa näitä yhdessä hoitavan henkilön kanssa.